Styrelsen för Karlholms Motorbåtklubb 2018.   

 

ORDFÖRANDE         Tomas Eriksson                  tfn hem:       0294/51 28 00

                                      John Lundbergs väg 1          tfn mobil:     070/640 03 21

                                      819 40 Karlholmsbruk        

                                      E-post:             syladybird@telia.com

 

KASSÖR                     Lars Olsson                        tfn mobil:     070/343 63 78

                                      Skällstigen 13

                                      819 40 Karlholmsbruk

                                      E-post:             loftik@telia.com

 

HAMNFOGDE            Patrik Joelsson                  tfn hem:       0294/409 31

                                      Holmsångersvägen 14          tfn mobil:     070/318 67 50

                                      819 62 Karlholmsbruk

                                      E-post:             40931@telia.com

 

SEKRETERARE        Håkan Andersson                tfn mobil:     070/649 56 01

                                      Ekvägen 7                          tfn arbete:   0173/816 96

                                      819 40 Karlholmsbruk

                                      E-post:             had@forsmark.vattenfall.se

 

KLUBBMÄSTARE    Fredrik Holmgren               tfn mobil:     070-180 11 24

                                      Metarvägen 6                                       

                                      819 62 Karlholmsbruk

                                      E-post:             fredrik.holmgren@midroc.se

 

LEDAMOT                   Bengt Myhrberg                 tfn hem:       026/870 15

(Sammankallande      Sätra 310                          tfn mobil:     070/539 01 23

hamnkommittén)         814 95 Älvkarleby

                                        E-post:             bengt72@msn.com

 

LEDAMOT                   Johnny Carlsson                 tfn mobil:     070/574 00 68   

                                       Skällstigen 21                                                                            

                                      819 40 Karlholmsbruk        

                                      E-post:             skallstigen21@gmail.com

 

SUPPLEANT               Jan Andersson                   tfn hem:       0294/413 56

                                      Lämpersbo 305                   tfn mobil:     070/573 79 92

                                      819 62 Karlholmsbruk

                                      E-post:             jan.andersson@novatimber.se

 

SUPPLEANT             Ann-Sofie Englund                     tfn: 070-133 91 08

                                                                            E-post: