Avgifter 2017

 
Medlemsavgift: 200:-/år
Liten båtplats: 800:-/år
Mellan båtplats: 900:-/år
Stor båtplats: 1 100:-/år
 
Deposition/båtplats 2 500:-
 
Bomnyckel för icke båtplatsinnehavare: 500 kr/år
Bomnyckel för båtplatsinnehavare: 50 kr/år
Deposition för bomnyckel: 300 kr

 

Depositionsavgiften betalas som ett lån till KMK ochåterbetalas först året efter det att båtplatsen sagts upp.

För medlemskap och båtplats kontakta Hamnfogden.

Patrik Joelsson, e-post:  40931@telia.com tfn: 070/318 67 50